THÔNG TƯ SỐ: 47/2015/TT-BGTVT QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

  • Số hiệu: 47/2015/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: Thứ hai, 14 Tháng 9 2015
  • Ngày hiệu lực: Thứ sáu, 01 Tháng 1 2016
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ giao thông vận tải
Tải file đính kèm:

Thông tư này quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiu trên phương tiện thủy nội địa. Thông tư này không áp dụng đối với phương tiện làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.