Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

  • Số hiệu: 18/2006/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: Thứ sáu, 10 Tháng 2 2006
  • Ngày hiệu lực: Thứ sáu, 10 Tháng 2 2006
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ