Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về vận tải đa phương thức

  • Số hiệu: 87/2009/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: Thứ hai, 19 Tháng 10 2009
  • Ngày hiệu lực: Thứ hai, 19 Tháng 10 2009
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ