Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

  • Số hiệu: 57/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: Thứ ba, 25 Tháng 5 2010
  • Ngày hiệu lực: Thứ ba, 25 Tháng 5 2010
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
Tải file đính kèm: