Công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp

Tin hoạt động

 Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015), chiều ngày 21/7/2015, Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III tổ chức giao hữu bóng đá giữa hai đoàn thanh niên của hai đơn vị.

Chi tiết...

 

Triển khai quyết định của cục trưởng về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm giám đốc cảng vụ hàng hải T.P Hồ Chí Minh (20 Tháng 7 2015 )

Ngày 17/7/2015, tại Văn phòng cơ quan Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã diễn... ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (15 Tháng 7 2015 )

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban chấp hành Trung ương đảng về Đại... ...