Tin hoạt động

Từ ngày 01/7/2017, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, bổ sung thêm các quy định mới về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải như sau...

Chi tiết...

 

Thanh tra hàng hải có quyền tạm giữ tàu biển (03 Tháng 2 2017 )

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 được Quốc hội thông qua vào ngày 25/11/2015 đã quy... ...

Hồ sơ xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải của tàu biển (03 Tháng 2 2017 )

Ngày 28/10/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 30/2016/TT-BGTVT về trình tự,... ...