Tin hoạt động

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc...

Chi tiết...

 

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM (29 Tháng 9 2017 )

Ngày 07/9/2017, Cảng vụ Hàng hải Tp. HCM và Bộ chỉ huy BĐBP Tp. HCM đã tiến hành tổ... ...

Thông báo tuyển dụng viên chức (01 Tháng 9 2017 )

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm... ...