Tin hoạt động

Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải v/v quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải và Quyết định số 248/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh tại Gò Gia.

Chi tiết...

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (08 Tháng 2 2018 )

Tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn - An ninh hàng hải; phòng Điều phối... ...