Tin hoạt động

Ngày 26/5/2017, tại Thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã khai mạc giải bóng đá mini nam cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Nam. Chủ trì tổ chức giải đấu được giao cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực III. 

Chi tiết...

 

Chi bộ Thủ tục tổ chức kết nạp đảng viên (10 Tháng 4 2017 )

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan... ...

Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019 (21 Tháng 3 2017 )

Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí... ...