Để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình, hãy lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn

Tin hoạt động

Để hướng dẫn Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với hình thức tổ chức quản lý dự án (QLDA), Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016, theo đó hình thức tổ chức quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng có một số nội dung quan trọng như sau

Chi tiết...

 

Điều kiện cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải (06 Tháng 7 2016 )

Nghị định này quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng... ...

Hướng dẫn qui định của IMO về xác nhận khối lượng toàn bộ của công-te-nơ vận chuyển hàng hóa quốc tế (30 Tháng 6 2016 )

Hướng dẫn qui định của IMO về xác nhận khối lượng toàn bộ của công-te-nơ... ...