Tin hoạt động

  Ngày 13/5/2015, tại Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu – Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực I, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng đã chủ trì cuộc họp tổng kết đánh giá hiệu quả công tác thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Vũng Tàu.

Chi tiết...

 

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh (14 Tháng 5 2015 )

       Triển khai văn bản số 633/CHHVN-TCCB ngày 02/3/2015 của Cục Hàng hải Việt... ...

10 chính sách nổi bật về lao động trong năm 2015 (24 Tháng 4 2015 )

Chào mừng ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 sắp... ...