KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 10/07/2014

1. Tàu đến
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuGTDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến đến VTThời gian rời VTĐại lýTuyến luồng
1* FORTUNE NAVIGATOR/XVVIET NAMXVPF654385151197.21CONTAINER 5633K1200:0000:00VOSCOSAI GON - VUNG TAU
2* VINAFCO 26VIET NAM3WMC963627225121.357.1CONTAINER 6400K1801:0001:00VINAFCO SAIGON 
3* SATSUKISINGAPORE9V25801408917765163.667.7CONTAINER 2291VICT V202:0002:00VITAMASSAI GON - VUNG TAU
4* ATLANTIC OCEANVIET NAM3WJZ9481368661136.4CONTAINER 5700K15C03:0003:00SOTRAS JSCSAI GON - VUNG TAU
5* VINALINES PIONEERVIET NAM3WPJ68759088120.847CONTAINER 6500K12B03:0003:00VCSC 
6* HEUNG A VENUSPANAMAHOQI13267180671628.9CONTAINER 5219C.LAI 504:0004:00VIETFRACHTSAI GON - VUNG TAU
7* PHUOC LONG 24VIET NAMSG - 52506351416742.2NIL K1704:0004:00GEMADEPT 
8* YM INSTRUCTIONLIBERIAA8KS61648822027172.79.5CONTAINER 17411C.LAI 104:0004:00CSA CORPORATION 
9* MAREN SANTI&BARBUDAV2OY4995713760147.87.8CONTAINER 3102C.LAI 104:3004:30SAIGON SHIP 
10* AULAC JUPITERVIET NAM3WUX8580136541377.3XANG DAU 9564NEO VT05:00 CTY CP AU LAC 
11* BAO FENGPANAMA3FEA72701146634189.89.9SAT THEP 30190K15B05:0005:00AGE-LINES CO.,LTD 
12* HAN PIONEERSINGAPORE9V689753788518111.917.8HOA CHAT 1017BP-SR405:0005:00OCEAN STAR CO,LTD 
13 SAO MAI 234VIET NAMSAO MAI 234.499970563.3NIL P.HUU 206:0006:00TU TUC 
14 LONG PHU 09VIET NAMXVGJ44094993107.785.5XANG DAU 4600BPETRO08:0008:00TU TUCSAI GON - VUNG TAU
15 CAT TUONG 38VIET NAM3WRH1599311179.82.5NILNB-0108:3008:30TU TUC 
16 DUONG DONG 18VIET NAM3WDG9634111257.63NILBO BANG09:0009:00VIEN DUONG 
17 HAI THANH 17VIET NAM3WKQ999198769.44.2CLINKER 1940SR-0609:0009:00TU TUC 
18 HAM LUONG 08VIET NAMSG-2674298104152.71.2NILBO BANG09:0009:00CTY DV-TM VITACO 
19 J.KINGHONGKONGVRAJ65582792898.177.3THIET BI 976K709:0010:00AGE-LINES CO.,LTD 
20 PETROLIMEX 11VIET NAM3WUS2540032995175.9610.5HANG LONG KHAC 349911AESSO09:3009:30CTY DV-TM VITACO 
21 GLORY OCEANVIET NAMXVUV8489128071345.9HANG LONG KHAC 6000PVOIL 110:3010:30K.MAR CORP 
22 SFL HAWKMARSHALL ISLV7YA42859239266222.29.9CONTAINER 20745C.LAI 310:3010:30PROSHIPSER 
23 HAM LUONG 11VIET NAMSG-5458358112056.171.2NILBO BANG11:0011:00CTY DV-TM VITACO 
24 TRUONG AN 26VIET NAMXVLD1325238774.63.9CLINKER 2284BP-SR511:0011:00TU TUC 
25 NASICO OCEANVIET NAM3WEO935944956103.975.7CONTAINER 3600K811:3011:30TU TUC 
26 METHI BHUMSINGAPORE9VBE49661116551378.1CONTAINER 10651C.LAI 413:0018:00VINATRANS 
27* CAI MEP 16VIET NAMSG 4909849228070.731.8CONTAINER C.LAI 118:0018:00TU TUC 
28* SAGITTARIUSLIBERIAA8OG21680323051184.17.8CONTAINER SPCT 218:0018:00PROSHIPSER 
29* TRUONG HAI STAR 2VIET NAM3WPZ2998446390.094.2CONTAINER 571VICT V118:0018:00TU TUC 
30* WISDOM GRACEPANAMA3FMU81319918193161.858.4CONTAINER 2188C.LAI 518:0018:00SAFISAI GON - VUNG TAU
31* URU BHUMTHAILANDHSGF224955318051958.15CONTAINER 4944C.LAI 518:3018:30GEMADEPT 
2. Tàu đi
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuGTDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến rời SGThời gian đến VTĐại lýTuyến luồng
1* NICOLAI MAERSKDANISHOVZB22773332093198.68.8CONTAINER 22869C.LAI 502:00 SAIGON SHIP 
2* VIETSUN FORTUNEVIET NAM3WMB9527279901176.6CONTAINER 6500K803:30 VIETSUN 
3* VSICO PIONEERVIET NAM3WTR49147064112.57.1CONTAINER 5530VICT V104:00 VSICO JSCSAI GON - VUNG TAU
4* CAPE MAHONCYPRUSC4YB22800737901221.659.2CONTAINER 2485C.LAI 305:00 SAFI 
5* GOLDEN FORTUNE 8CAMBODIAXUAT998185449.984CONTAINER 750C.LAI 105:00 HOYER TRANSPORT 
6* BLUE MOONANTI&BARBUDAV2QE7995414194147.828.4CONTAINER 5192C.LAI 405:30 SAIGON SHIP 
7 LONG PHU 03VIET NAMX V L P874140574.63.8HANG LONG KHAC 1100CALTEX207:00 TU TUC 
8 MOL HOPESINGAPORE9V52651789222000171.899.3CONTAINER 2871C.LAI 208:00 HAIVAN SHIP 
9 SP GAS 01/3FRB3PANAMA3FRB32602213984.34NIL APETRO08:30 SP SHIPPING CO 
10 LUCKY STAR.VIET NAMXVEA1485122777153.29.75GAO 21000PL0409:00 VOSCO 
11 HAI TRUONGVIET NAM3WYD1599314978.633NIL SR-0712:00 TU TUC 
12 RV ANGKOR PANDAWVIET NAMSG6320455 45.81.4HANH KHACHM212:00 STARVINA CO.,LTD 
13 MINH TUAN 27VIET NAM3WUY14432600763NIL NB-1413:00 TU TUC 
14 HOANG VU 01VIET NAMXVQO1599307579.65.2NIL B4313:30 TU TUC 
15 CAPRICORN 25/JVVK4MONGOLIAJVVK48771500552.1CONTAINER 5209NB-0415:00 ANVIET MARITIME 
16 SATSUKISINGAPORE9V25801408917765163.667.7CONTAINER 5000VICT V215:30 VITAMASSAI GON - VUNG TAU
17 SEIN OCEANKOREADSMN240715563110.034.5NIL K1616:00 VOSA SAIGON 
18* THANH DAT 18VIET NAM3WWP1599306979.575.25CLINKER 2950B19NR17:00 TU TUC 
19* PHUOC LONG 24VIET NAMSG - 52506351416742.6CONTAINER 356K1718:00 GEMADEPT 
20* HEUNG A VENUSPANAMAHOQI13267180671627.4CONTAINER 2552C.LAI 520:30 VIETFRACHTSAI GON - VUNG TAU
21* WAN HAI 271SINGAPORE9V758416776217621728.7CONTAINER 11500C.LAI 420:30 CTL MARITIMESAI GON - VUNG TAU
22* GLORY STARVIET NAM3WUC1079716820142.55.4NIL BPETRO21:00 K.MAR CORP 
23* MAREN SANTI&BARBUDAV2OY4995713760147.87.8CONTAINER 1927C.LAI 121:30 SAIGON SHIP 
24* QUEZON BRIDGEPANAMA3FOW1721121920171.999.3CONTAINER 5510C.LAI 521:30 HAI MINH COPR 
25* SHINING PESCADORESPANAMA3FIV950028595100.744.5NIL K222:00 SAMTRA 
3. Tàu dời
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuGTDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậu TừVị trí neo đậu ĐếnGiờ dờiĐại lýTuyến luồng
1 HONG LINH 08VIET NAM3WBM91598298179.83NIL BP-SR4NB-1306:00TU TUC 
2 HAI TRUONGVIET NAM3WYD1599314978.633NIL XMHLSR-0709:00TU TUC 
3 PEACE SKYVIET NAM3WPS4767550196.173NIL KBASONB1909:00THIEN Y 
4 NAUTILUS PIONEERVIET NAM3WQU855713707137.766NIL 3BSHELLNB-1914:00VIETSEA 
5 SONG CHAU 1VIET NAM3WRU82934499998.55.1NIL U MAR1U MAR114:00CTCPXD SONG CHAU 
6 LONG PHU 04VIET NAMX V L R13182509783NIL NB-07U MAR115:00TU TUC 
7* HOANG THINH 17VIET NAMHOANG THINH 171599307079.63NIL B21ANB-0717:00TU TUC