CẤP ĐỘ AN NINH: Cấp độ 1

CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI

- Cao độ đáy -8,5m (hệ Hải đồ) - Chiều rộng luồng 150m - Chiều dài toàn tuyến 84.5 km - Bán kính cong nhỏ nhất khoảng Rmin= 410m tại khúc cua Mũi Đèn Đỏ.
Luồng 2 chiều, bề rộng đáy 200m, chiều dài 59,24km, bán kính cong nhỏ nhất khoảng 850m tại khúc cua rạch Mương Chuối và khúc cua An Thới Đông. Cho phép tàu 5000DWT đầy tải và tàu 15000DWT giảm tải lợi dụng thủy triều hành hải hai chiều, riêng đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh đến khu quay trở Hiệp Phước: Cho phép tàu có trọng tải lên đến 15000DWT hành trình hai chiều.
Luồng 2 chiều, độ sâu thiết kế -8,5m, bề rộng đáy 150m, chiều dài 8km (luồng chưa có số liệu thiết kế chính thức).
Luồng 1 chiều, độ sâu thiết kế -7,0m, chiều dài 10km, bề rộng đáy thiết kế 60m, bán kính cong nhỏ nhất khoảng 360m (đoạn Tắc Dinh Cậu) Cho phép tàu biển chở xăng dầu, các sản phẩm của dầu có trọng tải đến 2.000DWT và tàu biển chở các loại hàng hóa khác có trọng tải đến 3.000DWT được hành hải một chiều theo hướng từ Vũng Tàu vào Tp. Hồ Chí Minh.
Sơ đồ tổng thể vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh