CẤP ĐỘ AN NINH CẢNG BIỂN: Cấp độ 1

Tin hoạt động

Cập nhật: 22/01/2015
Ngày 16/01/2015, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2014 giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện Biên phòng cửa khẩu cảng Tp. Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng II, Cơ quan thú y vùng VI, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Tp. Hồ Chí Minh.