Tin hoạt động

Cập nhật: 02/10/2014
Ngày 25/9/2014, tại Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM, Trưởng Phòng TCCB Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hữu Lộc đã trao Quyết định số 873/QĐ-CHHVN ngày 25/9/2014 của Cục trưởng Cục HHVN về việc bổ nhiệm ông Trương Minh Trí,Trưởng phòng Kỹ thuật Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM giữ chức vụ Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM.