Tin hoạt động

Cập nhật: 07/04/2014
Sáng ngày 07 tháng 04 năm 2014, Tại hội trường Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Phó cục trưởng Nguyễn Hoàng đã thay mặt Cục Hàng Hải Việt Nam công bố quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Tĩnh - Phó Chánh Văn phòng, Cục Hàng Hải Việt Nam đến giữ chức Phó Giám đốc  Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh