CẤP ĐỘ AN NINH CẢNG BIỂN: Cấp độ 1

Tin hoạt động

Cập nhật: 26/03/2015
Năm 2015 được đánh giá là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước như kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành hàng hải Việt Nam (05/5/1970 - 05/5/2015) và 70 năm ngày truyền thống Ngành giao thông vận tải và đặc biệt là kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015).